En hyresvärds guide till en lyckad onlinevisning

En detaljerad guide till hur digitala visningar på Hemavi fungerar, inklusive förberedelser och steg-för-steg instruktioner för en framgångsrik visning av ditt rum och hem.

En hyresvärds guide till en lyckad onlinevisning

Den digitala visningen på Hemavi är ett bra sätt för dig och din potentiella hyresgäst att lära känna varandra men även för hyresgästen att se rummet och hela hemmet på video innan de bestämmer sig om det vill skicka en bokningsförfrågan eller ej.

Visningar på Hemavi är alltid digitala och det finns även alltid med en medarbetare från Hemavi som hjälper till att säkerställa en både effektiv och smidig visning för bägge parter.

1. Förberedelser inför visningen

PLATS 🏡 — Du behöver vara i lägenheten/huset vid tillfället för visningen. Detta gör att hyresgästen kan se rummet, de gemensamma utrymmen samt bilda sig en bra uppfattning om hur stället passar just deras behov. Se gärna till att det är rent och prydligt hemma för bästa resultat.

ENHET 📱 — Eftersom du förväntas gå runt under onlinevisningen är det bäst om du använder din mobiltelefon för mötet.

VIDEOSAMTAL 📹 — Du kommer att få en länk till ett digitalt möte som kan öppnas på vilken mobilenhet som helst. Tänk på att för att ansluta till mötet från din mobiltelefon kommer du behöva att ladda ner "Google Meet"-appen innan samtalet. Du behöver även ha en fungerande kamera, en mikrofon och en stabil internetanslutning till din mobiltelefon.

2. Under visningen

INTRODUKTIONER🖖 — Presentera dig själv kortfattat.

OM HYRESGÄSTEN 🙋‍♀️ — Vad vill du veta om hyresgästen? Låt dem berätta mer om sig själva.

VISNING AV RUMMET 🏡 — Det är här du går runt i lägenheten/huset och visar rummet, de gemensamma utrymmena och vad som ingår. Försök att poängtera allting som gör ditt rum attraktivt för hyresgästen, som t.ex. hur långt det är till kollektivtrafik, mataffärer eller andra viktiga ställen.

HUSREGLER 📣 — Kommunicera de saker som är viktiga för dig, som t.ex. när det ska vara tyst, städning, delade ansvar, osv. Detta undviker att det blir problem i framtiden.

HYRESKONTRAKT 📑 — Diskutera längden på hyresperioden, vad som ingår i hyran (el, vatten, wifi, osv.), och eventuella andra detaljer.

3. Efter visningen

VAD HÄNDER HÄRNÄST? 🤨 — Om du gillar hyresgästen och de gillar dig och rummet så kommer en medarbetare från Hemavi, som är närvarande under videosamtalet, att guida er genom de nästa stegen som bokningsprocessen, hyreskontraktet och inflyttningsdetaljer.