Vad är ett roomie-avtal?

Roomie-avtalet ett dokument som beskriver alla rättigheter, skyldigheter och förväntningar hos alla de som bor tillsammans i ett delat utrymme.

Vad är ett roomie-avtal?
Foto av Karolina Grabowska

Till slut, efter vad som känns som ett långt sökande har du äntligen hittat din nya rumskamrat! Du ställde de rätta frågorna när ni träffades, ni har spenderat lite tid och lärt känna varandra och du tror att ni kommer att komma bra överens. Den nya rumskamraten verkar passa bra i ditt hem, och är redo att be dem att flytta in... det finns bara en sak till - ni behöver fortfarande reda ut vad det innebär att bor tillsammans. Vem ansvarar för vilka sysslor? Vad tycker ni är en acceptabel ljudnivå?

Alla dessa frågor (och fler) bör tas upp i ett ordentligt och välskrivet dokument som beskriver de små detaljerna om att leva tillsammans. Vi kallar det för ett 'roomie-avtal'.

Vad är ett 'roomie-avtal'?

För att vara mer konkret så är roomie-avtalet ett dokument som beskriver alla rättigheter, skyldigheter och förväntningar hos alla de som bor tillsammans i ett delat utrymme. Avtalet kan användas för alla typer delade boenden, antingen om du bara hyr ut ett rum där hemma, eller om det rör som om en coliving i större skala.

Ett roomie-avtal är ett användbart sätt för att undvika konflikter och samtidigt bidra till en positiv miljö i hemmet för alla inblandade. Genom avtalet kan samtliga rumskamrater tydligt fastställa sina förväntningar och deras eget ansvar i det hela, vilket förhindrar framtida missförstånd. Och även om ett problem skulle uppstå längs vägen så kan avtalet fungera som vägvisare för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter.

Hur skapar jag ett roomie-avtal?

Se till att ha en öppen diskussion med din blivande rumskamrat och att ni är på samma sida gällande innehållet och detaljerna i avtalet. Du kan många gånger använda en färdig mall som du hittar på internet som vägledning för ditt avtal, men det är en bra idé att skräddarsy avtalet era specifika situation.

När du sedan skapar avtalet, var noggrann med att du tar hänsyn till alla unika behov, preferenser och eventuella begränsningar som de kan ha. Försök att anpassa det till era livssituation och ta hänsyn till allas prioriteringar. Låt roomie-avtalet bli ett levande dokument! Detta innebär att ni gärna ska återkomma till det med jämna mellanrum för att uppdatera det vid behov.

Vad är innehållet i roomie-avtalet?

Ett roomie-avtal brukar vanligvis täcka ett brett spektrum av områden, som information om hyran och andra utgifter, städning, gäster och övernattande gäster, eventuella tysta timmar samt andra specifika regler som gäller i ert hem.

Nedan följer några exempel på vad ett roomie-avtal kan innehålla.

Hur länge ni tänker bo tillsammans och era privata utrymmen

Roomie-avtalet bör innehålla detaljer om den nya rumskamratens förväntade tid som den tänker stanna i lägenheten eller huset, och även vad som kommer vara dennes egna utrymmen, som t.ex. deras rum eller privat badrum.

Hyra och förbrukning

Avtalet bör specificera hur hyra och förbrukningskostnader ska att fördelas mellan er, och när och hur dessa betalningar ska göras samt vem som är ansvarig för att betala dem. Det bör också nämnas om det finns några policyer för exempelvis förseningsavgifter och straffavgifter som skulle kunnas uppstå.

Städning och underhåll

Avtalet bör nämna varje persons individuella ansvar, särskilt när det kommer till städning av de gemensamma utrymmena som kök, vardagsrum och badrum. Alla sysslor och vilken person som ansvarar för vad bör beskrivas under detta avsnittet. Om det finns ett städschema kan det också nämnas inkluderas.

Gäster och övernattande gäster

Hur många gäster är tillåtna att ta emot åt gången? Hur ofta får man ha övernattande gäster? Behöver man meddela de andra när man väntar gäster? Vilka reglerna finns de för gäster som använder de gemensamma utrymmen? Svaren på alla dessa frågor bör tas upp i avtalet.

Mat och gemensamma apparater

I vissa delade boende delas all mat. I andra vill de hellre ha strikta regler för vad som tillhör vem. Detta är särskilt viktigt för rumskamrater som har olika kost eller om det finns allergier. Denna del av avtalet bör också ta upp vad som gäller med föremål som t.ex. köksapparater i delade utrymmen. Till exempel, får alla rumskamrater använda alla matlagningsapparater, eller ska varje rumskamrat bara använda sina egna?

Husdjur

Alla regler angående husdjur bör anges i avtalet. Är husdjur tillåtna? Finns det några utrymmen där husdjur inte är tillåtna? Hur många husdjur är tillåtna per person? Finns det några regler för husdjurens skötsel?

Tysta timmar

Det är vanligt att man bestämmer sig för att komma överens om tysta timmar och då ska de tydligt nämnas i avtalet. Det är också god idé att nämna de acceptabla ljudnivåerna under olika tider på dygnet och olika dagar i veckan (vardagar kontra helger till exempel).

Förvaring

I vissa fastigheter tillhör de förrådsutrymmen till de gemensamma ytorna. Om så är fallet för er kan ni ta med uppdelningen av förvaringen mellan er i hemmet. Detta kan vara en viktig faktor för att förhindra att det blir rörigt med förvarningen. Hur mycket utrymme får varje rumskamrat använda för sina personliga saker? Finns det några regler angående hur sakerna ska förvaras?

Uppsägning

Om en rumskamrat flyttar ut tidigare än vad som ursprungligen överenskommits, hur lång uppsägningstid gäller? Vilka policyer gäller för full återbetalning av depositionen?

Sammanfattning

I mångt och mycket är roomie-avtalet ett dokument som finns till för att göra erat liv enklare när ni bor tillsammans, och för att underlätta kommunikation och förebygga konflikter. Det bör läsas och signeras av alla rumskamrater och det kommer sedan att fungera som en guide under tiden ni bor tillsammans.

Letar du efter en bra rumskamrat att bo tillsammans med? Vi har tusentals hyresgäster som söker efter lediga rum i Tyskland, Sverige, Nederländerna och Danmark. Skapa en profil, lägg upp en gratis annons och börja skicka meddelanden direkt.