Kontraktsbrott vid rumsuthyrning: Vad kan jag göra?

I den här bloggen går vi igenom varje alternativ för att hjälpa dig att bättre förstå dina rättigheter och även skyldigheter som hyresvärd vid ett kontraktsbrott i hyresavtalet.

Kontraktsbrott vid rumsuthyrning: Vad kan jag göra?
Foto av Alexander Suhorucov/Pexels

Att hyra ut ett rum där hemma är ett utmärkt sätt att tjäna lite extra pengar, men dessvärre går allting inte alltid som planerat och din hyresgäst kan bryta mot vad ni kommit överens om i hyresavtalet. Detta kan bli en frustrerande och även stressig upplevelse för dig som hyresvärd, men oroa dig inte - det finns flera steg du kan ta för att förhoppningsvis lösa situationen på ett smidigt sätt. Nedan i denna bloggen beskriver vi i mer detalj om hur du kan gå tillväga om detta skulle hända dig.

Men till att börja med, när du hyr ut ett rum är det otroligt viktigt att ha ett tydligt hyresavtal på plats för att skydda dig och även din hyresgäst. Men även med det bästa hyresavtalet kan ett kontraktsbrott fortfarande inträffa. Om din hyresgäst bryter mot hyresavtalet när du hyr ut ett rum har du som hyresvärd flera alternativ för att lösa problemet.

I den här bloggen går vi igenom varje alternativ för att hjälpa dig att bättre förstå dina rättigheter och även skyldigheter som hyresvärd. Oavsett om du är en kommersiell hyresvärd eller bara hyr ut ett rum i din lägenhet eller hus, kommer denna bloggen kunna hjälpa dig att hantera processen smidigt, samtidigt som du ser till att allas rättigheter respekteras.

Vad är ett hyresavtal för inneboende?

En inneboendekontrakt eller rumsuthyrningsavtal är ett avtal mellan dig som hyresvärd och din hyresgäst som beskriver villkoren för att hyra ett rum i en delad lägenhet eller hus. Hyresavtalet går oftast igenom saker som hyreskostnad, depositionsavgift, hyrestidens längd samt andra viktiga detaljer mellan er. Vi har även skrivit en blogg om de viktigaste sakerna att tänka på när man skriver ett inneboendekontrakt i Sverige.

Den här typen av hyresavtal används där hyresvärden och hyresgästen delar gemensamma utrymmen som kök, badrum och vardagsrum. Även om ett muntligt avtal är giltigt, så är det är viktigt att ha ett skriftligt avtal på plats för att skydda båda parter och ge en smidig hyresupplevelse, utan några otydligheter.

Vad innebörden av ett rumsuthyrningsavtal?

Det finns många fördelar med att ha ett hyreskontrakt när du hyr ut ett rum. Utan ett skriftligt uthyrningsavtal kan det uppstå frågetecken om t.ex. vad du har kommit överens om med dig hyresgäst, vilket kan leda till tvister och missförstånd längs vägen. Ett inneboendekontrakt hjälper till att undvika sådana problem genom att tydligt fastställa förväntningarna på dig som hyresvärd men även för din hyresgäst under hyresperioden.

För hyresvärden ger ert kontrakt ett rättsligt skydd om hyresgästen bryter mot vad som har kommit överens om. För hyresgästen avtalet en trygghet och skydd mot orättvis behandling eller vräkning som kan uppstå. Avtalet ger också en slags historik över hyresperioden och kan fungera som bevis i händelse om att en tvist skulle uppstå.

Var kan jag hitta en bra mall för ett hyresavtal?

Hemavi erbjuder digitala hyreskontrakt skapade av legala experter för att uthyrning av rum i Sverige där du enkelt kan bilägga inventarielista, etc. Vi har också ett team som alltid finns här för att hjälpa dig med din uthyrning. Enklare än så blir det inte!

Vad kan jag göra när ett hyresavtalet bryts?

1. Skicka en skriftlig varning

Om du har ett hyresavtal med din hyresgäst, och om din hyresgäst har brutit mot hyresavtalet på ett mindre allvarligt sätt bör du alltid börja med att skicka en varning i skrift. Varningen bör tydligt ange vilken överträdelse som har begåtts, och även be hyresgästen att justera vad den har gjort fel. Tänk på att ge hyresgästen en rimlig tid för att kunna återställa situationen. Om din hyresgäst inte åtgärdar överträdelsen efter en skriftliga varning, kan du gå vidare till mer allvarliga rättsliga åtgärder som vi beskriver nedan.

2. Sök medling eller skiljedom

Om problemet återstår mellan dig och hyresgästen kan du gå vidare med att söka medling eller skiljeförfarande. Medling eller skiljeförfarande kan vara ett bra alternativ om du och hyresgästen är villiga att samarbeta för att lösa problemet. En medlare eller skiljedomare hjälper dig och hyresgästen att komma överens, vilket sedan kan skrivas ner för att formaliseras. Detta är en mindre formell process om man jämför med att ta tvisten till domstol, och ofta leder det även till en snabbare lösning som vilket uppskattas många gånger. Det är även möjligt att hålla processen helt konfidentiell.

3. Avsluta avtalet

Om överträdelsen som din hyresgäst gjort är mer allvarlig kan du ha rätt att säga upp avtalet omedelbart. Det är här viktigt att se till att du gör allting korrekt enligt ert avtal som att ge din hyresgäst tillräcklig med uppsägningstid. Många gånger innebär detta att du behöver ge hyresgästen en skriftlig uppsägning samt att du skriver datumet då uppsägningen träder i kraft. Uppsägningstiden kan variera från fall till fall, så vi rekommenderar alltid att rådfråga en advokat eller någon med legal expertis för att förstå dina skyldigheter som hyresvärd.

4. Avgör tvisten i domstol

Om allt annat misslyckas är den sista utvägen att lämna in en ansökan om stämning i domstol. Innan du lämnar in en ansökan till domstolen bör du se till att du har all dokumentation redo, inklusive ert hyresavtal, all kommunikation du haft med hyresgästen där du har försökt lösa tvisten och informerat om denna, samt bevis som visar på avtalets brott.

För att påbörja processen behöver du som hyresvärd fylla i rätt dokumentation och sedan lämna in det till tingsrätten i det områden där din lägenhet eller hus ligger (om inte annat har avtalats i hyresavtalet). Domstolen kommer sedan att schemalägga en förhandling där bägge parter kommer att ha möjlighet att presentera sin sida av saker.

Om tingsrätten sedan beslutar till din fördel som hyresvärd kan du i vissa fall ha en dom som godkänner en vräkning av din hyresgäst, som sedan kan verkställas genom lag. Det är viktigt för att vara medveten om de potentiella kostnaderna och även den tiden som ofta krävs i en rättsprocess, och att därför noga överväga alla alternativ innan du tar till rättsliga åtgärder. Det är många gånger bäst att försöka lösa tvisten utan att ta till rättsliga åtgärder som att gå till domstol. Vi rekommenderar alltid hyresvärdar att först försöka kommunicera med hyresgästen och hitta en lösning genom alternativen ovan, vilket kan spara båda parter både pengar men också huvudvärk längre fram.

Slutsats

Om din hyresgäst bryter mot ert inneboendekontrakt har du flera alternativ för att försöka lösa problemet, som bör anpassas beroende på allvaret i överträdelsen. Oavsett om du väljer att skicka en varning, säga upp avtalet, söka medling, eller lämna in en stämningsansökan i domstol, är det essentiellt att förstå dina rättigheter och skyldigheter som hyresvärd. Det är därför alltid en bra idé att rådfråga en advokat för att säkerställa att du tar de rätta stegen för att lösa problemet på det mest effektiva sättet. Kom ihåg att processen kan variera beroende på olika omständigheter och det är därför viktigt att söka professionell hjälp om du är osäker på vad du ska göra härnäst.

Går du i tankarna att hyra ut ett rum?

Kolla in vår ultimata guide till att skriva ett inneboendeavtal – den går igenom allt du behöver veta om både att hyra ut ett rum och vad som gäller med hyreskontrakt.