7 saker att tänka på när du skriver ett inneboendekontrakt

I detta inlägget går vi igenom 7 saker som kan vara bra att tänka på när du skriver ett hyreskontrakt med en inneboende.

7 saker att tänka på när du skriver ett inneboendekontrakt
Foto av Bluewater Sweden/Unsplash

Att hyra ut ett rum i andra hand är ett perfekt sätt att tjäna lite extra pengar och samtidigt få ett härligt sällskap där hemma. När du väl har hittat din perfekta rumskamrat är det en bra idé att skriva ett hyreskontrakt, eller mer specifikt, ett inneboendekontrakt, för att formalisera vad ni avtalat. Det finns inget krav på att avtalet ska vara skriftligt och muntliga överenskommelser gäller också, men att skriva ett inneboendekontrakt är enkelt och säkerställer att det inte blir några missförstånd mellan dig och din inneboende. Vi rekommenderar därför alla som hyr ut till en inneboende att skriva ett hyreskontrakt.

Nedan går vi igenom 7 saker som kan vara bra att tänka på när du skriver ett hyreskontrakt med en inneboende. Om du letar efter ett enkelt och smidigt digitalt hyresavtal att signera med din nya hyresgäst, släng ett öga på Hemavis tjänst som inkluderar digital signering av hyreskontraktet när du hittat rätt hyresgäst.

1. Undersök först om din uthyrning klassas som uthyrning till inneboende

Det är mycket lättare att hyra ut ett rum i din bostad än att hyra ut hela bostaden. Du behöver till exempel inte ha ett godkännande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ha en inneboende. Du som har ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet har alltså rätt att ha en inneboende utan att begära något slags tillstånd. Detta kan passa dig särskilt bra som bor ensam i en större hyresrätt med flera rum, då det alltid är tillåtet att hyra ut en del av rummen till någon annan.

Det finns dock en regel för att hyra ut ett rum i din egen bostad och det är att du själv bor i den. Om du inte själv använder bostaden i ”beaktansvärd utsträckning” klassas det inte längre som uthyrning till en inneboende. Då måste du få tillstånd från din hyresvärd eller bostadsrättsförening och följa den praxis som gäller för att hyra ut bostaden i andra hand.

2. Var tydlig med vilka husregler som gäller hos dig

Eftersom du ansvarar för din bostad kan det falla tillbaka på dig om din inneboende inte sköter sig. Det kan exempelvis ske genom att störa grannarna. Det är viktigt att du är tydlig med vad din inneboende får och inte får göra och eventuella trivselregler som du kan ha hemma. Det är en bra idé att tydligt informera om dessa innan kontraktet skrivs på. På så sätt förebygger du att oönskade beteenden uppstår som kan påverka dig negativt i längden.

Det är också bra att ta med i hyreskontraktet vad din inneboende får lov att göra och inte göra i sitt rum. Det kan gälla installationer som att sätta upp en TV i rummet eller om att måla om är tillåtet. Ju tydligare du är, desto bättre. Vi rekommenderar att skriva ett roomie-avtal där ni går igenom exakt allting som är tillåtet och vilka husregler som finns när ni bor tillsammans.

En kvinna som signerar ett kontrakt.
Foto av Viktor Hanacek

3. Hyreskontrakt för inneboende

Det finns flera saker som alltid bör finnas med i ett hyreskontrakt för en inneboende för att förhindra eventuella missförstånd och tråkiga situationer.

  • Vilka som är parter i avtalet
  • För vilken period avtalet gäller
  • Hur mycket hyran är och vad som ingår t.ex. el, värme, vatten, möbler
  • Vilken uppsägningstid som gäller
  • Om någon deposition ska betalas in
  • Vad ingår? T.ex. vilka platser i hemmet din hyresgäst har tillgång till

4. Vilken hyra får jag ta ut när jag hyr ut till inneboende?

Det finns olika tillvägagångssätt för att avgöra vilken hyra som är skälig för en inneboende. Vi brukar alltid rekommendera att titta på följande punkter för att få en bra grund att bestämma hyran utefter.

Ta hur mycket du själv betalar i hyra för din bostad. Beräkna sedan hyran per kvadratmeter i bostaden och multiplicera sedan rummets yta med detta. Ett exempel kan vara att om din hyreslägenhet har en månadshyra på 10 000 kr, är 100 kvadratmeter och rummet du hyr ut är 30 kvadratmeter, skulle det vara rimligt att ta cirka 3 000 kr för rummet.

Sedan måste du titta på vilka andra delar av bostaden som din inneboende får tillgång till. Det kan till exempel vara badrum och kök. Här kan du lägga till hyra beroende på hur mycket som din inneboende får tillgång till. Om vi fortsätter exemplet ovan och de gemensamma ytorna i din hyreslägenhet är 30 kvadratmeter, och används av både dig och din hyresgäst, skulle det vara rimligt att ta ut 1 500 kr ((10 000 * 0,30)/2) för dessa ytor. Den totala hyran du kan ta ut för rummet skulle då uppgå till 4 500 kr.

Om rummet som du hyr ut är möblerat har du rätt att lägga till 10-15 procent på hyran.

Till sist, stäm av dina beräkningar genom att kolla på vad hur mycket andra i samma område tar betalt för att hyra ut till en inneboende. Det brukar vara ett bra sätt för att fastställa om hyra du vill ta ut är rimlig.

Det är viktigt att sätta en rimlig hyra för sin inneboende. Genom att använda punkterna ovan kan du säkerställa att du inte tar ut en alldeles för hög hyra vid hyra. Det är även bra att vara medveten om att om du har en inneboende i en hyresrätt kan denna anmäla en för hög hyr och faktiskt få rätt till återbetalning om det visar sig att han eller hon har rätt. Möjligheten till retroaktiv återbetalning gäller dock inte för rum som hyrs ut i bostadsrätter eller hus.

Som hyresvärd kan du också välja att ta ut en deposition som en säkerhet för inneboendeavtalet med din hyresgäst. Depositionen får inte vara orimligt stor utan ska motsvara en till ett par månadshyror. Depositionen ska återbetalas efter utflyttning förutsatt att rummet och eventuellt övriga utrymmen är i överenskommet skick.

5. Uppsägning av ett inneboendekontrakt

Som hyresvärd för en inneboende är det bra att veta vad som gäller med uppsägning för ert hyreskontrakt. Det är viktigt att du eller din hyresgäst lämnar in en skriftlig uppsägning för att säkerställa att avtalets har sagt upp korrekt och det inte råder några missförstånd mellan er.

Om ni inte har har avtalat någon uppsägning så är det en månads uppsägning för hyresgäst och tre för den hyresvärden som gäller. Om ni har ni kommit överens om en kortare uppsägningstid än detta så gäller det bara den inneboendes fördel. Som exempel skulle det vara tillåtet att avtala om en uppsägningstid på 2 veckor för hyresgästen, men det skulle inte vara tillåtet att avtala om en uppsägningstid på 1 månad för hyresvärden.

Om hyresperioden är 9 månader eller längre ska avtalet sägas upp av den som inte önskar förlänga efter perioden löpt ut och om hyrestiden är kortare än 9 månader upphör avtalet automatiskt att gälla vid hyrestidens utgång.

En kvinna som signerar ett digitalt kontrakt.
Foto av DocuSign/Unsplash

6. Skriv en inventarielista och notera skador/brister i bostaden

En inventarielista är enkelt att upprätta och den består av en gemensam genomgång vilka möbler och vilka inventarier som ingår i hyran samt deras skick. Notera även eventuella skador på lägenheten i övrigt, gärna med bilder, i två exemplar och efter tar båda parter varsitt. Detta är till både din och din inneboendes fördel för att senare undvika konflikter om att möbler och inventarier finns kvar och är i samma eller liknande skick som vid inflyttning. Din inneboende är dock inte skyldig att ersätta sådan skada som uppkommit genom normalt slitage.

7. Ta reda på vad som gäller med just din hemförsäkring och en inneboende

Att skriva ett inneboendekontrakt är ett bra första steg att minimera risken vid en uthyrning av ett rum. Ett ytterligare steg för att minska risken är att se över din hemförsäkring och vad som gäller vid uthyrning till en inneboende. Vad som gäller är olika beroende på vilket försäkringsbolag du använder. Hos vissa går det bra att ha en inneboende som medförsäkrad, hos andra inte. Då bör ni ha varsin försäkring. Hedvig har utformat en hemförsäkring som är skräddarsydd för den som bor inneboende och Hemavi har ett fantastiskt erbjudande med Hedvig som passar perfekt för både dig och din inneboende. Med koden Hemavi4 får du och din inneboende 50% rabatt på era första 4 månader med Hedvig. För bra för att vara sant? Ja, vi håller med!

Hyr du ut ett rum?

Kolla in vår ultimata guide till att skriva ett inneboendeavtal – den går igenom allt du behöver veta om både att hyra ut ett rum och vad som gäller med hyreskontrakt.

Om du letar efter ett enkelt och smidigt digitalt hyresavtal att signera med din nya hyresgäst, släng ett öga på Hemavis tjänst som inkluderar digital signering av hyreskontraktet när du hittat rätt hyresgäst