Vad ska ett inneboendekontrakt innehålla?

Denna blogg beskriver på detaljnivå allting som bör ingå i ditt hyresavtal för inneboende och det är viktigt att förstå dess innebörd innan du signerar kontraktet.

Vad ska ett inneboendekontrakt innehålla?
Foto av Mikhail Novil/Pexel

Har du hittat det perfekta rummet att hyra, det rummet som du kommer att kalla hem? Eller kanske har du hittat den perfekta inneboenden att hyra ut till? Grattis! Du är på väg mot en spännande tid fylld av nya upplevelser, nya roommates och alla möjliga äventyr ihop. Men innan du börjar packa eller städa rummet för uthyrning, finns det ett viktigt steg du inte får glömma - att skriva ett inneboendekontrakt.

Denna blogg beskriver på detaljnivå det bör ingå i ditt hyresavtal för inneboende och det är viktigt att förstå dess innebörd innan du signerar kontraktet. Oroa dig inte, vi kommer att göra denna process enklare och lite mindre skrämmande genom att förklara alla delar som ett inneboendekontrakt består av.

Vad är ett hyresavtal för rumshyra?

Ett inneboendekontrakt är ett rättsligt bindande avtal mellan en hyresvärd och hyresgäst som beskriver villkoren för rumsuthyrningen. Det beskriver både rättigheter och skyldigheter för bägge parter och fastställer villkoren för hyresavtalet, som månadsavgiften, längden på hyresavtalet och eventuella andra villkor som gäller för hyresavtalet.

Det finns mänga med fördelar med att ha ett hyresavtal när du hyr ut ett rum. Hyresavtalet fungerar även som en guide och hjälper till att säkerställa att både hyresvärden och hyresgästen förstår sina skyldigheter och även rättigheter under hyresperioden. Det ger starkt skydd för båda parterna och hjälper till att undvika tråkiga missförstånd och tvister under uthyrningen.

Ett hyresavtal för ett rum ska helst signeras av både hyresvärden och hyresgästen innan hyresperioden börjar. Varje part bör sedan ha ett signerat exemplar av kontraktet, och det är viktigt att man granskar och förstår avtalet innan man signerar det.

En penna som ligger på ett kontrakt
Foto av Pixabay/Pexels

Vad är de viktigaste delarna i rumsuthyrningskontraktet?

Partners namn
Den första delen i kontraktet är de parter som är med i avtalet. Detta identifierar de som är parter i hyresavtalet och är nödvändigt för att avtalet ska vara rättsligt bindande. Parternas namn bör listas noggrant och tydligt i hyreskontraktet, tillsammans med deras nuvarande adresser och kontaktinformation. Om det finns mer än en hyresgäst, bör samtliga namn listas i avtalet.

Beskrivning av rummet och lägenheten
Ett hyresavtalet bör alltid beskriva rummet som hyrs ut. Detta beskrivs genom att ange mer specifika egenskaperna som till exempel adress och vad som ingår i hyran. Inkludera gärna information som t.ex. storleken på det rummet och om det finns ett privat badrum eller tillgång till en balkong. Därtill, om det finns några gemensamma utrymmen eller extra bekvämligheter som ingår i hyran som t.ex. tvättstuga eller liknande, bör det också beskrivas i detalj.

Inventarielista
En inventarielista är en mycket viktig del i processen att hyra ut din bostad. Den ger en detaljerad beskrivning av alla de möbler, vitvaror och ägodelar som lämnas kvar i bostaden under andrahandsuthyrningen. Denna dokumentation kan bli avgörande för att undvika tvister eller missförstånd om vad som har hänt med skicket på några inventarier under hyresperioden. Tänk på att det är viktigt att inventarielistan är så detaljerad och korrekt som möjligt.

Hyreskostnaden
Avtalet ska tydligt ange det belopp som hyresgästen är skyldig att betala till hyresvärden för användningen rummet varje månad. Hyreskostnaden är en viktig del av avtalet och sätter de ekonomiska villkoren för hyresförhållandet. Inkludera även eventuella avgifter som t.ex. avgifter för dröjsmålsavgifter vid sen betalning av hyran. Glöm inte specificera förfallodatumet som gäller för hyran varje månad.

Deposition
En deposition är en summa pengar, vanligtvis en månads hyra, som en hyresgästen betalar till hyresvärden i början av en hyresförhållandet. Den är avsedd att skydda hyresvärden mot eventuell skada på rummet eller för obetald hyra vid hyrestidens upphörande. Depositionen ska återlämnas till hyresgästen, men kan vara mindre på grund av eventuella avdrag om rummet återlämnas i icke godkänt skick. Avtalet bör beskriva beloppet för av depositionen, och under vilka villkor depositionen kommer att återbetalas vid slutet av hyresperioden. När du tecknar ditt hyresavtal med Hemavis digitala hyresavtal erbjuder vi dig gärna ett depositionskonto för depositionen.

Tillägg och extratjänster
I avtalet bör det framgå vilka tillägg och extratjänster som ingår i hyran och vad som är hyresgästens ansvar att själv betala för. Detta kan omfatta t.ex. elavtal, vatten, värme och internet. Vissa hyresvärdar inkluderar kostnaden för detta i hyran, medan andra vill att hyresgästen betalar för dem separat. Villkoren för betalning av detta bör dock tydligt anges i hyresavtalet för att undvika förvirring eller tvister senare.

Underhåll och reparationer
Avtalet bör beskriva båda parters ansvar gällande underhåll och reparationer. Hyresvärden är vanligtvis ansvarig för att underhålla lägenheten och gemensamma utrymmen, medan hyresgästen ansvarar för att hålla sitt rum i gott skick. Underhåll kan omfatta att laga trasiga vitvaror, måla om väggar eller andra saker som specificeras i hyresavtalet.

Andrahandsuthyrning
Denna del av avtalet behandlar möjligheten att tillåta en annan person, känd som en andrahandshyresgäst, att hyra samma rum under en viss tidsperiod. Detta görs ofta när den ursprungliga hyresgästen inte vill fullgöra sina skyldigheter enligt hyresavtalet, till exempel när de vill lämna hyresrätten innan hyresperioden löpt ut. De specifika villkoren för andrahandsuthyrning kan anges i hyresavtalet, inklusive eventuella begränsningar som förbjuder detta eller eventuella krav för att erhålla hyresvärdens medgivande för andrahandsuthyrning.

Uppsägningstid
Avtalet bör specificera villkoren för uppsägning av hyresavtalet, inklusive vilken uppsägningstid som krävs, eventuella påföljder för förtida uppsägning och eventuella handlingar som leder till att hyresavtalet sägs upp. Detta kan inträffa av olika anledningar, såsom ett brott mot hyresavtalet av antingen hyresvärden eller hyresgästen (såsom utebliven hyra).

Signering av kontraktet
Avtalet bör undertecknas av båda parter för att styrka att de bägge samtycker till villkoren som beskrivs i avtalet.

Var kan jag hitta en bra mall för ett hyresavtal för rumsuthyrning?
Hemavi erbjuder digitala hyreskontrakt skapade av legala experter för att uthyrning av rum i Sverige där du enkelt kan bilägga din nyskrivna inventarielista. Vi har också ett team som alltid finns här för att hjälpa dig med din uthyrning. Enklare än så blir det inte!

Sammanfattning
Ett hyresavtal för rumsuthyrning i Sverige är ett juridiskt bindande avtal som beskriver villkoren mellan en hyresvärd och en hyresgäst. Det är viktigt att båda parter noggrant granskar avtalet innan de signerar det, för att säkerställa att de till fullo förstår sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren i hyresavtalet. Om någon av parterna har några frågor eller funderingar bör ni rådfråga en juridisk specialist innan avtalet undertecknas.

Går du i tankarna att hyra ut ett rum?

Kolla in vår ultimata guide till att skriva ett inneboendeavtal – den går igenom allt du behöver veta om både att hyra ut ett rum och vad som gäller med hyreskontrakt.