Den ultimata guiden till att skriva ett inneboendeavtal

I den här ultimata guiden tar vi upp allt du behöver veta om hyreskontrakt vid rumsuthyrning, så som lagar, vanliga hyresvillkor, och andra viktiga överväganden för dig som hyresvärd.

Den ultimata guiden till att skriva ett inneboendeavtal
Foto av Cytonn Photo/Pexels

Välkommen till vår heltäckande guide om just hyresavtal för rumsuthyrning. När du hyr ut ett rum är det många gånger avgörande att förstå de juridiska och praktiska aspekterna av uthyrningen för säkerställa en smidig upplevelse. I denna ultimata guiden tar vi upp allt du behöver veta om hyresavtal för att kunna hyra ut ett rum i Sverige, inklusive lagar, vanliga hyresvillkor och andra viktiga överväganden för dig som uthyrare.

Du kan använda den här guiden för att lära dig mer om följande ämnen:

Om du vill hyra ut ett rum i din lägenhet eller hus, och uppskattar en smidig hyresprocess så rekommenderar vi dig att lära dig mer om våra tjänster på Hemavi.

De viktigaste sakerna att tänka på när du skriver ett inneboendekontrakt

Till att börja med finns det inget lagkrav på att ha man måste ha ett hyreskontrakt i Sverige. Om man har ett kontrakt så måste det heller inte vara skriftligt vilket betyder att muntliga avtal är också giltiga. Att förbereda och signera ett hyresavtal när du hyr ut ett rum är dock relativt enkelt och många gånger hjälper det dig att se till att det inte uppstår några tråkiga missförstånd mellan dig och din hyresgäst under uthyrningen. Vi rekommenderar därför alla som hyr ut ett rum att signera ett hyresavtal för rummet som hys ur.

Här är 7 saker som kan vara bra att tänka på när du hyr ut ett rum i ditt hem, vilket är en perfekt sammanfattning om du inte har tid att läsa hela denna guide.

Vilka tillstånd behöver du för att hyra ut ett rum?

Processen för att hyra ut ett rum är generellt relativt okomplicerad. Kort sagt, om du äger din egen bostad (läs: villa eller hus) så behöver du inga tillstånd för att börja hyra ut ett rum – och kan gå vidare och börja leta efter en rumskamrat direkt! Men om du hyr en lägenhet eller har en bostadsrätt och hoppas kunna hyra ut ett rum i samma lägenhet så måste du först avgöra om du behöver tillstånd för att göra det eller inte.

Om du bor du i lägenheten på heltid och bara vill hyra ut ett rum så behöver du inte något tillstånd. Men om du ofta reser eller om du inte är i lägenheten regelbundet, så kan din rumsuthyrning faktiskt börja betraktas som en andrahandsuthyrning – vilket skulle kräva ett tillstånd från din hyresvärd för att kunna hyra ut ett rum.

Vilka är fördelarna med ett inneboendekontrakt?

Bland de många fördelarna med att ha ett hyresavtal är att det kan hjälpa till att undvika missförstånd och konflikter mellan hyresgästen och hyresvärden genom att tydligt ange villkoren för uthyrningen. Ditt hyresavtal bör omfatta detaljer som hyresbelopp, förfallodagar för hyran, hyrestidens längd samt eventuella regler för de gemensamma utrymmena. Genom att se till att ni kommer överens om villkoren redan innan inflyttningen så minimeras risken att några tråkiga överraskningar dyker upp längre fram på vägen.

Ett hyreskontrakt ger även ett rättsligt skydd för bägge parter som kan användas som t.ex. bevis vid en eventuell tvist.

I slutändan är den största fördelen med hyresavtalet att säkerställa en smidig och problemfri uthyrning för både hyresgästen och hyresvärden.

Två pennor som ligger på ett hyreskontrakt.
Foto av Rodnae Productions

Vilka är de vanligaste termerna man hittar i ett inneboendekontrakt?

Som vi gick igenom ovan så är ett hyresavtal mellan dig och din inneboende det bästa sättet för att förhindra konflikter och för undvika missförstånd längs vägen - men hur ser det ut med den juridiska jargong som vanligtvis återfinns i dessa kontrakt? För att bättre förstå både dina rättigheter och skyldigheter när du ingår i ett hyresavtal är det alltid bäst att bekanta dig med de vanligaste termerna i ett inneboendekontrakt.

Vilka är det viktigaste delarna av ett inneboendekontrakt?

Låt oss börja med att kika på grunderna. Vad består hyresavtalets nyckelkomponenter består av? Ett hyresavtal vid rumsuthyrning är ett juridiskt bindande avtal mellan hyresvärd och hyresgäst som beskriver under vilka villkor som uthyrningen kommer ske.

Några av de viktigaste delarna i hyresavtalet är namnen på parterna, en beskrivning av rummet som hyrs ut, en inventarielista, hyresperioden och hyresbeloppet, deposition, förbrukningskostnader, underhåll och reparationer samt regler för andrahandsuthyrning.

Avtalet bör granskas och förstås av båda parter innan det signeras. Man brukar säga att hyresavtalet fungerar som en karta över uthyrningen och hjälper er att undvika missförstånd och tvister längs vägen.

Tips från coachen: Du kan skapa, redigera och signera ditt eget digitala hyresavtal för rumsuthyrning på under tre minuter genom Hemavi.

Vilken hyra bör jag ta när jag hyr ut ett rum till inneboende?

Det finns lite olika strategier för att bestämma vilken hyra du borde ta ut när du hyr ut ett rum. Den viktigaste att ta hänsyn till är hyreslagen, eftersom det finns begränsningar för hur mycket hyra du kan ta ut som beror på bland annat storleken på rummet, de delade utrymmena (som kök, badrum och vardagsrum) samt hyran som du betalar för hela lägenheten.

Andra saker att ta hänsyn till kan vara den genomsnittliga hyran för liknande rum i ditt området, var lägenheten ligger, samt övriga bekvämligheter som ingår, t.ex. internet.

En kvinna som betalar sina räkningar.
Foto av Karolina Grabowska

Hur mycket deposition ska jag begära när jag hyr ut ett rum?

Depositionsbeloppet är tänkt att fungera som ett skyddsnät när du hyr ut ett rum och är avsett att täcka eventuella skador som hyresgästen orsakar under sin vistelse. Ett vanligt depositionsbelopp för rumsuthyrning kan variera men är vanligtvis ungefär en till tre månaders hyror. Det exakta beloppet brukar bestäms av en mängd olika faktorer som rummets hyra och hyresgästens betalningsförmåga.

Det är en bra idé att förtydliga villkoren för depositionen i hyreskontraktet och även se till att beloppet förvaras på ett separat konto hos hyresvärden. Hyresvärden ska betala tillbaka depositionen inom en skälig tid efter att hyresavtalet har upphört, minus eventuella avdrag för t.ex. obetald hyra.

Vilken är den bästa hyreslängden vid rumsuthyrning?

Det finns för- och nackdelar med både korttids- och långtidsuthyrning, och det är viktigt att ta ett välgrundat beslut om vad som passar dig bäst utifrån din situation. En korttidsuthyrning av ditt rum kommer potentiellt att ge dig en högre inkomst och flexibilitet, men kan komma att kräva mer arbete och du riskerar även att rummet står tomt. En långtidsuthyrning ger en stabil inkomst som kräver mindre arbete, men nackdelen är just den begränsade flexibiliteten som medföljer, och att det potentiellt öppnar dörren för lite mer problematiska hyresgäster.

Vad ska jag inkludera i hyran när jag hyr ut ett rum?

För att bestämma hyresbeloppet behöver du ta hänsyn till saker som lägenheten läge, dess storlek, möblering samt vad hyreslagen säger. Det är vanligt att inkludera förbrukning som el, vatten, värme och internet i hyran. Möbler kan också ingå, och i så fall har du som hyresvärd rätt att lägga till ungefär 10-15% på hyran.

Flera flyttlådor som står redo att bli uppackade i ett nytt hem.
Foto av Ketut Subiyanto

Vad ska jag ha med i inventarielistan vid andrahandsuthyrning?

Enkelt uttryckt så är inventarielistan en detaljerad beskrivning av de möbler och tillhörigheter som kommer att finnas i lägenheten under hyrestiden. En inventarielista är många gånger väsentlig för att undvika konflikter som kan uppstå om skicket på dina ägodelar har försämrats under uthyrningen. En genomtänkt inventarielista är därför en avgörande komponent när du hyr ut ett rum eftersom den ger en god överblick över samtliga föremål i ditt hem och även deras skick innan uthyrningen påbörjades.

Vilken typ av hemförsäkring ska jag ha när jag hyr ut ett rum?

Att ha en giltig hemförsäkring är alltid att rekommendera när man hyr ut ett rum. En heltäckande hemförsäkring ger ett fullgott skydd mot olika risker som brand, vattenskador eller stöld. Vi rekommenderar att du alltid kollar med ditt försäkringsbolag om personen du hyr ett rum till behöver sin egna hemförsäkring – oftast behöver de nämligen det.

Vad är ett roomie-avtal och ska jag ha med i det när jag hyr ut ett rum?

Ett roomie-avtal är ett juridiskt kontrakt som definierar förhållandet för personer som bor tillsammans i en delad lägenhet eller i ett delat hus. Ett roomie-avtal innehåller vanligtvis detaljer om vad som förväntas gällande hushållssysslor, hur ofta gäster får komma på besök, samt vad som är ok gällande ljudnivåer. Roomie-avtalet kan ofta vara till god hjälp för att upprätthålla en respektfull miljö i hemmet där alla trivs.

Två personer som står utanför ett hus med varsin flyttlåda i händerna.
Foto av Ivan Samkov

Vilken uppsägningstid gäller när du hyr ut ett rum?

Att förstå vilken uppsägningstiden som gäller för ert hyresavtal är alltid en god idé innan ni signerar det. Hyreskontrakt kan vara tills vidare eller ha ett bestämt slutdatum. Om hyrestiden är kortare än nio månader upphör avtalet automatiskt vid utgången av hyresperioden. För hyresperioder längre än nio månader krävs uppsägning för att avtalet ska sluta att gälla. Både hyresgästen och hyresvärden behöver i så fall säga upp avtalet och uppsägningstiden kan variera beroende hur långt tid uthyrning har varat.

Vad kan jag göra om min hyresgäst begår ett kontraktsbrott?

Även med ett vattentätt hyresavtal på plats så finns det alltid en risk att ett kontraktsbrott kan inträffa. Om din hyresgäst bryter mot hyresavtalet, genom att till exempel inte betala hyran så finns det flera vägar du kan ta för att dels förhindra ytterligare överträdelser samt för att rätta till det som har hänt.

Generellt sett, så brukar det första steget vara att skicka en skriftlig varning till din hyresgäst när denna har begått ett kontraktsbrott. Andra alternativ kan vara att söka medling eller skiljedom, säga upp avtalet och till sist att ta vidare tvisten till en domstol.

Vad är besittningsrätt och är det tillämpligt vid uthyrning av ett rum?

Besittningsskyddet ger andrahandshyresgäster vissa rättigheter på hyresmarknaden som är ämnade att skydda dem mot orättvis behandling. Som hyresvärd är det viktigt att vara medveten om hur besittningsrätten fungerar för din andrahandsuthyrning. Dessa lagar kan nämligen ge din hyresgäst rättigheter som gör det svårt att säga upp hyresavtalet, så tillvida hyresgästen inte beter sig dåligt.

Några sista tips innan du hyr ut rum där hemma

Att hyra ut ett rum kan ge dig en extra inkomst och också lite sällskap där hemma, men det är avgörande att följa den rätta vägen till en lyckad uthyrning.

  • Det är viktigt att förstå de grundläggande lagarna och förordningarna som styr hur uthyrning fungerar i Sverige, främst hyreslagen.
  • Se alltid till att ha ett tydligt och heltäckande hyresavtal som beskriver hyresbeloppet, hyresperioden samt utrymmet som hyrs. Att veta vem som betalar för förbrukningen av el och värme samt t.ex. städning och underhåll hjälper till att undvika tråkiga tvister.
  • Skriv ett roomie-avtal som beskriver förväntningarna för er som bor tillsammans i ett delat utrymme.
  • Försökt att alltid vara en ansvarsfull hyresvärd, som respekterar både integritet och säkerhet, vilket kommer bidra till en positiv uthyrning för både dig och din hyresgäst.

Vi hoppas att du har haft nytta av vår omfattande guide som hjälper dig vid uthyrning av ett rum. Du bör nu förstå de både de juridiska och de praktiska aspekterna vid en rumsuthyrning, som ger dig goda möjligheter att säkerställa en smidig uthyrningsprocess. Du bör nu även ha bra förståelse för hyr uthyrningsprocessen går till, från början till slut, samt vara redo för att anta de potentiella utmaningar som kan uppstå när du hyr ut ditt rum.

Att hyra ut ett rum är ett utmärkt sätt att tjäna extra pengar, men det är viktigt att göra det på rätt sätt. Genom att följa våra riktlinjerna kommer du kunna hyra ut ett rum och få ett trevligt sällskap där hemma, samtidigt som du ger upphov till en trygg och trevlig upplevelse för din hyresgäst.

Om du vill hyra ut ett rum i din lägenhet eller i ditt hus och uppskattar en smidig hyresprocess kan du lära dig mer om tjänsterna vi erbjuder hos Hemavi.