Uppsägningstid när du hyr ut ett rum i ditt hem

Innan du skriver på ett hyresavtal med din nya rumskamrat är det en bra idé att ha en god förståelse för hur uppsägningstiden fungerar vid rumsuthyrning.

Uppsägningstid när du hyr ut ett rum i ditt hem
Foto av Ono Kosuki

Att hyra ut ett rum är för många ett bra alternativ om man letar efter en flexibel och även prisvärd bostadslösning. I takt med att kostnaderna för att leva fortsätter att stiga, speciellt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, så vänder sig många till att hyra ut rum i sina lägenheter eller hus för att tjäna lite extra pengar. Innan du skriver på ett hyresavtal med din nya rumskamrat är det dock en bra idé att ha en god förståelse för hur uppsägningstiden fungerar vid rumsuthyrning.

När du sedan har lärt dig mer om uppsägningstiden för rumsuthyrningen rekommenderar vi att du hittar den perfekta rumskamraten med hjälp av Hemavi. Hemavi är gratis att använda och du blir matchad med en rumskamrat som passar dig perfekt. Lita på oss när vi säger att du inte kommer att bli besviken!

Hyresperioden påverkar uppsägningstiden i Sverige

När du hyr ut ett rum kan det vara på obestämd tid (vilket innebär att det inte finns något avtalat utflyttningsdatum) eller med ett bestämt utflyttningsdatum. Längden på uppsägningstiden kommer att bero på hur lång hyresperioden är.

Uppsägningstid när utflyttningsdatumet är bestämt

Om avtalet har ett bestämt slutdatum och hyresperioden är nio månader eller kortare, så kommer avtalet att automatiskt att vara förverkat vid slutet av hyresperioden utan behov av en uppsägning. Med andra ord, om du har ett uthyrningsavtal med en hyresperiod på tre månader så kommer avtalet att automatiskt avslutas efter de tre månaderna. Det enda undantaget från denna regel är om ni har avtalat i själva avtalet att det måste sägas upp för att sluta gälla.

Om hyresperioden är längre än nio månader så krävs alltid en uppsägning för att avtalet ska sluta att gälla.

Uppsägningstid när utflyttningsdatumet är obestämt

I det fallet då utflyttningsdatumet är obestämt, med andra ord en tillsvidareuthyrning, så måste givetvis avtalet sägas upp för att sluta att gälla. Nedan kommer vi att titta på vilka olika uppsägningstider som kan vara aktuella vid en uthyrning av ett rum.

Uppsägning av hyresavtal vid rumsuthyrning

Som hyresgäst i avtalet kan du alltid säga upp ditt hyresavtal när du bestämmer dig för att flytta. När du har sagt upp avtalet behöver du fortsätta att betala hyra under en viss tid - vilket kallas uppsägningstid. Uppsägningstiden i Sverige är vanligtvis är tre månader, kan denna variera beroende på ditt hyresavtal vilket vi kommer titta närmare på längre ner.

Som hyresvärd vid uthyrning av lägenhet har du i sällsynta fall endast rätt att säga upp hyresavtalet under särskilda omständigheter, till exempel om hyresgästen betalar hyran för sent eller om hyresgästen inte sköter om rummet.

Detta gäller dock endast om din hyresgäst omfattas av besittningsskydd. och enligt svensk lag gäller aldrig besittningsskyddet för ett rum som hyrs ut i din egen bostad. Därför behöver du aldrig en specifik anledning för att säga upp hyresavtalet med din hyresgäst, men det kan vara en bra idé att dela med dig av orsaken till uppsägningen till hyresgästen för att få denne att förstå varför avtalet sägs upp.

Vad är den typiska uppsägningstiden vid rumsuthyrning?

Uppsägningstiden vid rumsuthyrning kan lite variera beroende på villkoren som har avtalats i hyresavtalet. Men till en början kikar vi på vad hyreslagen säger gäller om uppsägningstider vid skrivandet av denna bloggen:

  • En hyresgäst har alltid rätt att säga upp avtalet oavsett om det är tidsbestämt eller tillsvidare, och en hyresgäst har alltid som högst tre månaders uppsägningstid. Hyresvärden och hyresgästen kan komma överens om uppsägningsvillkor som är förmånligare för hyresgästen, men däremot aldrig om villkor som gör att hyresgästen får det sämre ställt än vad den svenska hyreslagen ursprungligen sa.
  • För hyresvärdar kan det vara lite knepigare. Om avtalet är tills vidare måste hyresvärden ge tre månaders uppsägningstid till sin hyresgäst. Tiden på denna uppsägningstiden kan inte förhandlas så den blir kortare, däremot går det att förhandla så att den blir längre.

Uppsägningstiden är alltid en viktig aspekt av et hyresavtal, eftersom det anger hur lång tid som endera parten har på sig att antingen ordna med en ny bostad eller för att hitta en ny hyresgäst. Det är viktigt att förstå uppsägningstiden och vad som gäller för att undvika några tråkiga juridiska konsekvenser. Om du inte säger upp ett avtalet i enlighet med vad som har avtalats kan du i värsta fall bli skyldig att betala din motpart skadestånd.

Det är därför viktigt att du granskar hyresavtalet noggrant innan du signerar det, samt att säkerställa att ni båda förstår alla villkor som finns i hyresavtalet. Om det finns något i hyresavtalet som du inte förstår eller som du inte håller med om, bör du ta upp det med din motpart eller med en juridisk rådgivare innan du skriver under avtalet. Vi har skrivit en blogg om de vanligaste villkoren i ett hyresavtal.

Hur säger du upp ditt hyresavtal?

Vi rekommenderar alltid att uppsägningen är skriftlig. Detta är på grund av att vid eventuella oenigheter om uppsägningen så förväntas den som säger upp avtalet at kunna bevisa att uppsägningen kommit till den andre. Om du till exempel är hyresgäst och säger ditt hyreskontrakt så förväntas du kunna bevisa att din hyresvärd tagit emot uppsägningen i tid. En bra idé är att skicka ett e-postmeddelande till din hyresvärd med uppsägningen och sen att se till att din hyresvärd svarar på ditt e-postmeddelande och bekräfta att de har tagit emot meddelandet.

Det är också viktigt att veta att alla uppsägningar gäller från närmaste kommande månadsskifte. Detta innebär är att ett hyresavtal inte kan sägas upp i mitten av en månad. Till exempel, om du bestämmer dig för att säga upp ditt hyresavtal den 10 september och din uppsägningstid är tre månader, så upphör ditt hyresavtal officiellt att gälla den 31 december, vilket innebär att din uppsägningstid kommer att vara för oktober, november och december. September räknas inte in i din uppsägningstid.

Var kan jag hitta en bra mall för ett hyresavtal för rumsuthyrning?

Hemavi erbjuder digitala hyreskontrakt skapade av legala experter för att uthyrning av rum i Sverige där du enkelt kan bilägga inventarielista, etc. Vi har också ett team som alltid finns här för att hjälpa dig med din uthyrning. Enklare än så blir det inte!

Några sista ord

Att förstå vad som gäller med uppsägning är viktigt när du signerar ditt hyresavtal, och det blir ännu viktigare när du fattat ett beslut om att säga upp ditt avtal. Som hyresgäst har du alltid möjlighet att säga upp ditt hyresavtal när du bestämmer dig för att flytta, men det är viktigt att tänka på att du förväntas följa avtalet under din uppsägningstid.

Det är essentiellt att förstå hur uppsägningstiden fungerar vid rumsuthyrning, men det är minst lika viktigt att hitta en bra person att bo tillsammans med. Om du vill hyra ut ett rum i din lägenhet eller hus och uppskattar en smidig hyresprocess kan du skapa en gratis rumsannons på Hemavi och undvika all onödig stress vid din uthyrning.

Går du i tankarna att hyra ut ett rum?

Kolla in vår ultimata guide till att skriva ett inneboendeavtal – den går igenom allt du behöver veta om både att hyra ut ett rum och vad som gäller med hyreskontrakt.